Trang chủ Điều kiện giao hàng & vận chuyển DDP Là Gì? Điều kiện DDP- DDP incoterms 2020 [Mới Nhất]

DDP Là Gì? Điều kiện DDP- DDP incoterms 2020 [Mới Nhất]

Rate this post

1. Điều kiện giao hàng DDP là gì?

Khái niệm về điều kiện DDP: DDP (Delivery Duty Paid- Giao hàng có trả thuế) là điều kiện giao hàng mà người bán có nghĩa vụ giao hàng đến địa điểm thỏa thuận tại nước nhập khẩu, bao gồm chịu toàn bộ các phí tổn và rủi ro cho đến khi hàng đến đích, bao gồm cả chi phí thuế và khai hải quan. Điều khoản không phân biệt hình thức vận chuyển.
Ví dụ về điều kiện DDP
Trong hợp đồng thương mại nếu điều kiện giao hàng là DDP incoterms thì công thức chung sẽ là DDP+ điểm đích giao hàng.
Ví dụ: DDP 111 Hai Ba Trung, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

ddp là gì

2. Chi phí và nghĩa vụ của người mua và người bán trong DDP

2.1 Chi phí của người bán trong DDP

Chịu các chi phí liên quan đến xuất khẩu và nhập khẩu.
Chịu các chi phí liên quan đến vận tải chứng từ và hàng hóa đến cảng đích.
Chịu các chi phí liên quan đến thủ tục xuất khẩu hàng hóa.
Chịu các chi phí liên quan đến kiểm soát chất lượng, số lượng, cân nặng hàng hóa trước khi đưa lên tàu.
Chịu các chi phí bốc dỡ hàng xuống điểm đích.

2.2 Chi phí của người mua trong DDP

Chịu các chi phí liên quan đến hàng hóa, kể cả những mất mát, hư hỏng kể từ lúc nhận hàng từ bên bán.
Chịu chi phí phát sinh do chậm trễ nếu không hỗ trợ bên bán các thủ tục để tiến hàng nhập khẩu kịp thời.
Chi phí bốc dỡ hàng xuống điểm đích nếu chi phí này chưa nằm trong hợp đồng mà người bán ký kết.

2.3 Nghĩa vụ của người bán trong DDP

Ký kết các hợp đồng vận tải để đưa được hàng đến đích đến quy định.
Đóng gói, kiểm đếm hàng.
Làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa.
Làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.
Giao hàng kèm các chứng từ được quy định trong hợp đồng tại địa điểm và thời gian quy định.
Chịu tất cả rủi ro cho đến khi hàng hóa được giao cho người mua.

2.4 Nghĩa vụ của người mua trong DDP

Trả tiền hàng theo hóa đơn thương mại.
Thông báo cho người bán về thời gian và địa điểm nhận hàng.
Giúp người bán nhận các chứng từ cần thiết phục vụ việc làm thủ tục hải quan.
Nhận hàng tại địa điểm và thời gian đúng theo hợp đồng.
Chịu trách nhiệm với hàng hóa kể từ khi nhận hàng.
Người mua không cần mua bảo hiểm, nhưng nếu bên bán yêu cầu các thông tin cần thiết thì người mua sẽ chịu chi phí và rủi ro để cung cấp các thông tin này cho bên bán.
>>> Xem thêm bài viết liên quan:
Điều kiện giao hàng CIF và những điều lưu ý bạn cần biết

3. Những lưu ý trong điều kiện giao hàng DDP

3.1 Giao hàng theo hình thức DDP có phải chịu thuế nhà thầu?

Theo khoản 2 điều 2 của thông tư 103/2014/TT-BTC về quy định đối tượng không chịu thuế nhà thầu gồm như sau:
“Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam dưới các hình thức:
– Giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc xuất khẩu hàng và giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu nước ngoài về đến Việt Nam (kể cả trường hợp giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán).”
– Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam (kể cả trường hợp giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán).”
Giao hàng DDP là phương thức giao hàng tại địa điểm do 2 bên thỏa thận tại Việt Nam, và đây là phương thức không thuộc đối tượng không chịu thuế nhà thầu.=> Giao hàng DDP là phương thức phải chịu thuế nhà thầu.

giao hàng ddp

3.2 Giao hàng theo điều kiện DDP thì có mua bảo hiểm không?

Theo điều kiện DDP, không bắt buộc bên nào phải mua bảo hiểm cho lô hàng. Tuy vậy cần phải đề phòng những rủi rõ thì bên nào có đoạn rủi ro cao nên mua bảo hiểm cho lô hàng đó
Xem thêm bài viết liên quan

hungvttp
hungvttp
Võ Hải Hưng (hungvttp)- Chuyên gia Digital marketing với kinh nghiệm 5 năm trong ngành vận tải. Chịu trách nhiệm nội dung website Vận tải Thành Phát mảng vận chuyển hàng hóa, thuê xe tải chở hàng. Trang social của Hungvttp: Facebook , Twitter X

Bài viết cùng chuyên mục

Google map

Phone