Trang chủ Điều kiện giao hàng & vận chuyển Các điều kiện giao hàng Incoterms 2020 [Cập nhập mới nhất]

Các điều kiện giao hàng Incoterms 2020 [Cập nhập mới nhất]

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của thương mại quốc tế, việc hiểu rõ các điều kiện giao hàng theo Incoterms 2020 trở nên vô cùng quan trọng. Bài viết này sẽ giúp bạn định hình và nắm bắt chi tiết từng điều kiện, giúp đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của mình trong mỗi giao dịch.

1. Giới thiệu về Incoterms 2020

Incoterms, viết tắt của “International Commercial Terms” (Điều kiện Thương mại Quốc tế), là một bộ quy tắc quốc tế được thiết kế để giải quyết các vấn đề phát sinh trong giao dịch thương mại quốc tế. Chúng xác định rõ ràng trách nhiệm, chi phí và rủi ro giữa người mua và người bán trong quá trình vận chuyển và giao hàng hóa.
Vai trò chính của Incoterms trong thương mại quốc tế là tạo ra một ngôn ngữ chung, giúp các bên tham gia giao dịch dễ dàng hiểu và thống nhất về các điều kiện giao hàng. Điều này giúp giảm thiểu sự hiểu lầm và tranh chấp, đồng thời tăng cường hiệu quả và minh bạch trong giao dịch quốc tế.
Về lịch sử, Incoterms được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1936 bởi Phòng Thương mại Quốc tế (ICC). Kể từ đó, chúng đã trải qua nhiều lần cập nhật để phản ánh sự thay đổi trong thực tiễn thương mại và vận chuyển quốc tế. Phiên bản mới nhất, Incoterms 2020, đã được công bố vào năm 2019 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Phiên bản này không chỉ cập nhật và tinh chỉnh một số điều kiện giao hàng mà còn giới thiệu một số thay đổi quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu và thách thức của thế kỷ 21 trong lĩnh vực thương mại quốc tế.

điều kiện incoterm 2020

2. Các điều kiện giao hàng áp dụng cho mọi phương thức vận tải

Trong thương mại quốc tế, việc hiểu rõ về các điều kiện giao hàng là vô cùng quan trọng. Dưới đây là tổng quan về các điều kiện giao hàng áp dụng cho mọi phương thức vận tải:
EXW (Ex Works – Tại Xưởng): Người bán chỉ chịu trách nhiệm chuẩn bị hàng hóa tại xưởng hoặc nơi sản xuất của mình. Người mua chịu trách nhiệm vận chuyển và chi phí từ xưởng đến điểm đến.
FCA (Free Carrier – Giao Hàng Tại Điểm Vận Chuyển): Người bán chịu trách nhiệm giao hàng tại một điểm vận chuyển cụ thể, thường là nơi kết nối với phương tiện vận chuyển chính. Từ điểm đó, người mua chịu trách nhiệm và chi phí.
CPT (Carriage Paid To – Vận Chuyển Đã Thanh Toán Đến): Người bán chịu trách nhiệm và chi phí vận chuyển hàng hóa đến điểm đến chỉ định, nhưng không chịu trách nhiệm bảo hiểm hàng hóa.
CIP (Carriage and Insurance Paid To – Vận Chuyển và Bảo Hiểm Đã Thanh Toán Đến): Tương tự như CPT nhưng người bán còn chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hóa.
DDU, viết tắt của “Delivered Duty Unpaid” (Giao hàng chưa nộp thuế): là một trong những điều kiện giao hàng theo Incoterms. Theo điều khoản này, người bán có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến nơi chỉ định của người mua, nhưng không bao gồm việc nộp thuế nhập khẩu và các loại thuế khác tại quốc gia nhập khẩu. Trách nhiệm nộp thuế và các phí liên quan nằm trên vai người mua.
DPU (Delivered at Place Unloaded – Giao Hàng Tại Điểm Đã Dỡ Hàng): Người bán chịu trách nhiệm vận chuyển và dỡ hàng tại điểm đến chỉ định.
DAP (Delivered At Place – Giao Hàng Tại Điểm): Người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến điểm đến chỉ định, nhưng trước khi dỡ hàng.
DDP (Delivered Duty Paid – Giao Hàng Đã Thanh Toán Thuế): Người bán chịu trách nhiệm vận chuyển, dỡ hàng và thanh toán mọi chi phí, bao gồm cả thuế và phí nhập khẩu tại điểm đến.
Mỗi điều kiện giao hàng trên đều có những đặc điểm và yêu cầu riêng biệt, giúp các bên tham gia giao dịch thương mại quốc tế định rõ trách nhiệm và chi phí, đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả.

3. Các điều kiện áp dụng cho phương thức vận tải biển và thủy nội bộ

Trong lĩnh vực vận tải biển và thủy nội bộ, có một số điều kiện giao hàng đặc trưng chỉ áp dụng cho loại hình vận chuyển này. Dưới đây là tổng quan về các điều kiện đó:
FAS (Free Alongside Ship – Miễn Phí Cạnh Tàu): Người bán chịu trách nhiệm giao hàng và đặt nó cạnh bên tàu tại cảng giao hàng chỉ định. Từ thời điểm đó, mọi chi phí và rủi ro đều do người mua chịu.
FOB (Free On Board – Miễn Phí Trên Tàu): Người bán chịu trách nhiệm và chi phí cho việc vận chuyển hàng hóa đến cảng và nạp lên tàu. Khi hàng hóa vượt qua lan can của tàu, rủi ro và trách nhiệm chuyển sang người mua.
CFR (Cost and Freight – Chi Phí và Cước Phí): Người bán chịu trách nhiệm và chi phí vận chuyển hàng hóa đến cảng đến chỉ định, nhưng không bao gồm bảo hiểm. Rủi ro chuyển sang người mua khi hàng hóa vượt qua lan can tàu.
CIF (Cost, Insurance, and Freight – Chi Phí, Bảo Hiểm và Cước Phí): Tương tự như CFR, nhưng người bán còn chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển biển.
Những điều kiện giao hàng này giúp định rõ trách nhiệm và chi phí giữa người bán và người mua trong quá trình vận chuyển hàng hóa bằng phương thức biển và thủy nội bộ, đảm bảo sự rõ ràng và minh bạch trong giao dịch thương mại quốc tế.

giao nhận hàng hóa logistics

4. Lưu ý khi áp dụng điều kiện giao hàng của Incoterms 2020

Khi tham gia vào các giao dịch thương mại quốc tế, việc hiểu rõ và áp dụng đúng các điều kiện giao hàng theo Incoterms 2020 là vô cùng quan trọng. Dưới đây là một số lưu ý mà doanh nghiệp và cá nhân cần chú ý:
Tính chất và giới hạn của Incoterms: Incoterms chỉ là một bộ quy tắc thương mại tiêu chuẩn, không phải là luật pháp. Chúng chỉ định rõ trách nhiệm, chi phí và rủi ro giữa người mua và người bán, nhưng không bao gồm tất cả các điều khoản của hợp đồng mua bán. Do đó, việc kết hợp Incoterms với các điều khoản và điều kiện khác trong hợp đồng là cần thiết.
Cách thức áp dụng Incoterms trong hợp đồng thương mại: Khi sử dụng Incoterms trong hợp đồng, cần rõ ràng và cụ thể. Ví dụ, thay vì chỉ ghi “FOB”, nên ghi rõ “FOB Cảng Hải Phòng, Incoterms 2020”. Điều này giúp tránh những hiểu lầm và tranh chấp sau này. Ngoài ra, doanh nghiệp cần cập nhật thường xuyên về các phiên bản mới của Incoterms để đảm bảo mình luôn áp dụng đúng và hiệu quả.
Bằng cách chú ý đến những điểm trên, doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa lợi ích của Incoterms 2020, đồng thời giảm thiểu rủi ro và mâu thuẫn trong quá trình giao dịch thương mại quốc tế.

5. Tác động của Incoterms 2020 đối với các bên trong hợp đồng

Incoterms 2020, như một bộ quy tắc thương mại quốc tế, đã tạo ra những tác động đáng kể đối với cả người mua và người bán trong các hợp đồng thương mại. Dưới đây là những tác động chính:
Trách nhiệm và quyền lợi của người mua và người bán: Incoterms 2020 rõ ràng hóa trách nhiệm về việc giao hàng, chi trả chi phí và chịu rủi ro giữa người mua và người bán. Ví dụ, trong điều kiện FOB, người bán chịu trách nhiệm giao hàng tại cảng xuất khẩu và chi trả chi phí cho đến khi hàng hóa qua lan can tàu. Từ thời điểm đó, người mua chịu trách nhiệm và chi phí cho phần còn lại của việc vận chuyển và bảo hiểm. Điều này giúp mỗi bên biết rõ nghĩa vụ và quyền lợi của mình, giảm thiểu khả năng xảy ra hiểu lầm.
Cách thức giải quyết tranh chấp và rủi ro: Incoterms 2020 cung cấp một khung pháp lý rõ ràng cho việc giải quyết tranh chấp. Khi một bên không thực hiện đúng trách nhiệm của mình, bên kia có thể dựa vào Incoterms để đưa ra quyết định hoặc tiến hành tố tụng. Hơn nữa, việc xác định rõ ràng thời điểm chuyển giao rủi ro giữa người mua và người bán giúp các bên biết khi nào họ cần mua bảo hiểm hoặc chuẩn bị cho các biện pháp phòng ngừa rủi ro khác.
Nhờ Incoterms 2020, các bên trong hợp đồng thương mại có thể hoạt động một cách minh bạch và hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu rủi ro và tranh chấp.

6. Tầm quan trọng của việc hiểu rõ Incoterm 2020

Incoterms 2020, với sự cập nhật và điều chỉnh phù hợp với thực tế thương mại hiện đại, đã trở thành một công cụ quan trọng giúp định rõ trách nhiệm và quyền lợi giữa người mua và người bán trong các giao dịch quốc tế.
Ưu điểm: Incoterms 2020 giúp làm rõ ràng trách nhiệm vận chuyển, chi phí và rủi ro giữa các bên, giảm thiểu khả năng xảy ra hiểu lầm và tranh chấp. Bằng cách sử dụng một ngôn ngữ thương mại chuẩn hóa, các bên có thể dễ dàng giao tiếp và hiểu biết về điều kiện giao hàng mà không cần phải giải thích chi tiết.
Nhược điểm: Mặc dù Incoterms 2020 cung cấp một khung tham chiếu rõ ràng, việc không hiểu đúng hoặc áp dụng sai điều kiện có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Đối với những doanh nghiệp mới hoặc không có kinh nghiệm, việc hiểu và áp dụng đúng Incoterms có thể gặp khó khăn.
Khuyến nghị: Doanh nghiệp và cá nhân nên đầu tư thời gian và nguồn lực để hiểu rõ và cập nhật về Incoterms 2020. Điều này không chỉ giúp họ bảo vệ quyền lợi mà còn giúp họ tận dụng tối đa lợi ích từ các giao dịch thương mại. Đối với những doanh nghiệp mới hoặc không chắc chắn, việc tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia hoặc luật sư thương mại quốc tế là một lựa chọn khôn ngoan.
Nhìn chung, việc hiểu rõ và áp dụng đúng Incoterms 2020 là chìa khóa giúp các bên tham gia giao dịch thương mại quốc tế hoạt động hiệu quả và bảo vệ quyền lợi của mình.
Hi vọng, qua bài viết vừa rồi, Thành Phát đã phần nào giúp bạn hiểu rõ hơn về Các điều kiện giao hàng Incoterms 2020.

hungvttp
hungvttp
Võ Hải Hưng (hungvttp)- Chuyên gia Digital marketing với kinh nghiệm 5 năm trong ngành vận tải. Chịu trách nhiệm nội dung website Vận tải Thành Phát mảng vận chuyển hàng hóa, thuê xe tải chở hàng. Trang social của Hungvttp: Facebook , Twitter X

Bài viết cùng chuyên mục

Google map

Phone